Preambule Akademie Stanovy Archiv Kontakt Partneři Press
česky english
Facebook

Stanovy Cen Czech Grand Design

 

1. Základní ustanovení

Ceny Czech Grand Design jsou udělovány každoročně za účelem podpory a propagace kvalitních projektů v oblasti designu v České republice. Ceny uděluje Akademie designu ČR za mimořádné výkony a to v celkem devíti kategoriích – Designér roku – Cena Ministerstva kultury ČR, Módní designér roku, Designér šperku roku, Grafický designér roku, Fotograf roku, Obchod roku, Výrobce roku – Cena za průmyslový design Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Objev roku a Síň Slávy. V rámci cen Czech Grand Design jsou dále uděleny Cena veřejnosti, udělována na základě hlasování široké veřejnosti, a titul Grand designér roku – cena Erste Premier, udělovaný Přípravným výborem Cen vítězi jedné z kategorií za projekt přesahující význam jednotlivé kategorie v daném kalendářním roce.

 

2. Přípravný výbor Cen

Přípravný výbor zaštiťuje vahou institucí, které jednotliví členové zastupují, význam a prestiž cen, oslovuje jednotlivé osobnosti ke členství v Akademii stejně jako v porotách jednotlivých kategorií a hlídá procesuální správnost hlasování. Svou činností napomáhá rozvoji designu v České republice, získává pro Ceny Czech Grand Design duchovní i finanční podporu státních institucí a soukromých subjektů. Členy Přípravného výboru cen jsou: Helena Koenigsmarková, PhDr., ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Jana Zielinski, ředitelka Designbloku a ředitelka Profil Media, producenta Cen Czech Grand Design, Mgr. Karel Ksandr, ředitel Národního technického muzea, Filip Suchomel, PhDr. PhD, prorektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové, a Jiří Macek, kreativní ředitel Designbloku a Profil Media, producenta Cen Czech Grand Design

 

3. Akademie designu ČR

Členy Akademie designu ČR se mohou stát kurátoři, teoretici, publicisté a významné osobnosti veřejného života, jakožto i tvůrci, kteří se v minulých letech stali vítězi Cen Czech Grand Design. Jednotlivé osobnosti zve do Akademie Přípravný výbor cen vždy na daný kalendářní rok a zároveň jim zasílá nominační dotazník. Zasláním vyplněného dotazníku nominací organizátorovi cen osobnosti přijímají členství. V případě nezaslání nominací organizátorovi se jejich jméno v seznamu Akademie daného roku neuvádí. Jednotlivé osobnosti se stávají členy Akademie pouze za účelem hlasování v Cenách Czech Grand Design v daném kalendářním roce. Činnost členů Akademie je čestná a dobrovolná, a nezakládá žádný právní vztah s organizátorem cen.

 

4. Poroty jednotlivých kategorií

Vyjma mezioborových kategorií Síň slávy a Objev roku t.j. v kategoriích Designér roku, Módní designér roku, Designér šperku roku, Grafický designér roku, Fotograf roku, Obchod roku a Výrobce roku hodnotí jednotlivé kategorie na základě nominací 5-7 členné odborné poroty, které jmenuje pro daný kalendářní rok z členů Akademie Přípravný výbor. Pro účast v odborných porotách jsou Přípravným výborem vyzývané nezávislé osobnosti z řad teoretiků, kurátorů a publicistů, stejně jako osobnosti veřejného života, u kterých je zaručena odbornost, nezaujatost a široký rozhled o současném mezinárodním děním v oboru. Odborné poroty odpovídají za faktickou a odbornou správnost nominací a mají právo nominace zúžit stejně jako doplnit.

 

5. Rozhodovací proces

Členové Akademie v prvním, nominačním kole nominují maximálně tři subjekty v každé kategorii, jejichž konkrétní počiny považují za mimořádné. Souhrn těchto nominací s vyloučením subjektů, které získali pouze jednu nominaci, předá Přípravný výbor k dalšímu rozhodovacímu procesu dle následujícího klíče. V mezioborových kategorii Objev roku a Síň slávy zůstává následný systém hlasování stejný jako v minulých letech. Členové Akademie hlasují na základě nominací z prvního nominačního kola. V druhém kole hlasovaní svým výběrem maximálně tří subjektů rozhodnou svými hlasy o trojici finalistů, kterými se stanou ti, kteří získali ve druhém kole nejvyšší počet hlasů. Ve třetím kole rozhodují svým hlasem o vítězi z trojice finalistů. Vítězem se stává ten, který ve třetím kole hlasování získá z trojice nejvyšší počet hlasů.

V kategoriích Designér roku – Cena ministerstva kultury ČR, Módní designér roku, Designér šperku roku, Grafický designér roku, Fotograf roku, Obchod roku a Výrobce roku – Cena za průmyslový design Ministerstva průmyslu a obchodu ČR převezmou souhrn nominací konkrétní kategorie pro další hodnocení odborné poroty jmenované Přípravným výborem z řadu členů Akademie. Ze zasedání jednotlivých porot pak vzejde oficiální seznam nominovaných, stejně jako jména trojice finalistů a vítězů jednotlivých kategorií.

Titul Grand Designér roku uděluje Přípravný výbor na základě konzultace s předsedy jednotlivých porot jednomu z vítězů tvůrčích kategorií cen – t.j. kategorií Designér roku – Cena Ministerstva kultury ČR, Módní designér roku, Designér šperku roku, Grafický designér roku a Fotograf roku. Titul je udělen tvůrci, který byl v kontextu celkového dění a s ohledem na jeho další práce v daném období oceněn za projekt přesahující význam jednotlivé kategorie.

powered by Artemis webdesign © 2006-2007